αρχική σελίδα
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
13/09/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης διοργανώνουν σεμινάριο με θέμα:

«Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Ν. 4412/2016»

Σκοπός σεμιναρίου:

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στοχεύει στην κατανόηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις. 

Θεματικές Ενότητες: 

1.    Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων - Ν. 4412/2016

·        Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016), όπως ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις.

·        Ορισμοί, έννοιες, όργανα λήψης αποφάσεων.

·        Νομιμότητα σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Διαδικασία ανάθεσης.

·        Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Ιδιαίτερη παρουσίαση της κάθε διαδικασίας ανάθεσης (απευθείας, συνοπτικός, ανοικτός διαγωνισμός, κλπ.).

·        Δικαιούμενοι συμμετοχής, δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής.

·        Κανόνες δημοσιότητας. Προθεσμίες.

·        Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων.

·        Διαγωνιστική διαδικασία. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. Κατακύρωση αποτελέσματος.

·        Κατάρτιση σύμβασης. Όροι και προϋποθέσεις τροποποίησης σύμβασης.

·        Διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. Παραδόσεις, παραλαβές, έλεγχοι, πρακτικά.

·        Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Γνωμοδοτικά και αποφασιστικά. Συγκρότηση, αρμοδιότητες.

·        Ενστάσεις κατά αποφάσεων, παράβολα, Εξέταση ενστάσεων

·        Καταχώριση συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μετά την έκδοση της αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Α΄/23-5-2017). 

2.    Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

·        Προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Προσωρινά μέτρα, ακυρότητα διαδικασίας, σύμβασης.

·        Δικαστική προστασία, αξίωση αποζημίωσης.

·        Τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης απόφασης της Α.Ε.Π.Π. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. 

Απευθύνεται σε:

Μέλη της Διοίκησης και εργαζομένους, που ασχολούνται με την προετοιμασία, ανάθεση, παρακολούθηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.

 

Προσκεκλημένοι εισηγητές:

Παζαρλόγλου Αθανάσιος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου, Οικονομολόγος 

 

Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής : Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου & 9:00-15:00

Διάρκεια Σεμιναρίου : 6 ώρες

Παρακολούθηση: Δυνατότητα συμμετοχής καταρτιζομένων από όλη την Ελλάδα, μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

 

Κόστος συμμετοχής: 140 €

Στο κόστος του σεμιναρίου περιλαμβάνεται επιπλέον παροχή εκπαιδευτικού υλικού.

Ø    Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευχέρεια να λύσουν τυχόν απορίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παρακολούθηση.

Ø    Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ø    Με ομαδικές εγγραφές παρέχεται έκπτωση 10 %

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

 

Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος