αρχική σελίδα
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο Ημαθίας
06/09/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.7257/25-08-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΚΥΟΡ1Υ-ΙΩΠ) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με το Ν. 2081/92 όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν.4484/17, άρθρο 58 παρ.6 όπου ορίζεται ότι οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του Ν.2081/1992 (Α΄154) θα διεξαχθούν μεταξύ 1ης και 17  Δεκεμβρίου 2017 και το Π.Δ. 372/92 όπως ισχύει 

ανακοινώνει

ότι οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ημαθίας θα πραγματοποιηθούν 03 Δεκεμβρίου 2017 στα γραφεία του Επιμελητηρίου, Κεντρικής 3, Βέροια. 

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο μέχρι και τις 30/11/2016 και είναι ταμειακώς  ενήμερα.

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα. Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος, θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές, ήτοι έως και 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Σχετικός κατάλογος των εγγεγραμμένων μελών του Επιμελητηρίου Ημαθίας εκτίθεται στα γραφεία του.

Αναλυτική πρόσκληση για τις εκλογές θα δημοσιευθεί τουλάχιστον πενήντα (50) μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΥΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος