αρχική σελίδα
Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Περίληψη της με αριθμ. 60/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανικολάου» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Σαπών, Ιάσμου, Δικαίων, Ορεστιάδος, Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (13/06/2018)
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη αναγκών σπουδαστών -στριων ΣΣΑΣ Έτους 2018 (13/06/2018)
Διενέργεια Διακήρυξης Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR” (13/06/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (12/06/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) (12/06/2018)
1ος Επαναληπτικός Διαγωνισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα, «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Καταδυτικών Συσκευών Υποβρυχίου Καταστροφέα (Παροχής Οξυγόνου Κλειστού Κυκλώματος Τύπου LAR». (Α.Δ. 32/18) (12/06/2018)
3ος Επαναληπτικός, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Εμβολίων, για την Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ). (Α.Δ. 33/18) (12/06/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Α.Δ.18/2018) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ - ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10m³ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 45.000,00€ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. (11/06/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.7/18 για την Προμήθεια «Ελαστομερούς υλικού δύο (2) συστατικών σφράγισης αρμών δαπέδων αεροδρομίων της ΠΑ» (08/06/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.24/18 για την "Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Αισθητήριων Οργάνων – Αντινεοπλασματικά Φάρμακα – Κορτικοστεροειδή Φάρμακα)" (08/06/2018)
Διενέργεια επαναληπτικού ΠΜΔ για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (08/06/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (08/06/2018)
Διενέργεια διαγωνισμού με ΑΔ 71/2018, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την «Προμήθεια Ιατρικών Αερίων» (06/06/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.12/18 για την Προμήθεια «Υποδημάτων» (06/06/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 61/2018 για την προμήθεια «Χημικών Αντιδραστηρίων», CPV:33696300-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα χιλιάδων (70.000,000€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (06/06/2018)
Περίληψη διακήρυξης για την εκποίηση εκρηκτικών υλών (06/06/2018)
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 63/2018 για την προμήθεια «Άλλων Μη Θεραπευτικών Προϊόντων», CPV:33695000-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα οκτώ χιλιάδων (68.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (06/06/2018)
Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 62/2018 για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και σκιαγραφικών Ουσιών», CPV:33696000-5 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων (69.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (05/06/2018)
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί για Προμήθεια Εφοδίων - Υλικών Σύναψης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσίας Σίτισης Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Κουτσόχερου Λάρισας (Πρώην Στρδο «ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ») (05/06/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια οδοντιατρικών αναισθητικών για τους φορείς ΠΦΥ ΚΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (05/06/2018)
Διαπραγμάτευση στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, με αριθμό 80/2018 για την Παροχή Υπηρεσιών «Ετήσια σύμβαση συντήρησης και ανανέωσης του γραμμικού επιταχυντή» συνολικής αρχικής προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ (260.857,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (05/06/2018)
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή "για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στο νομό Αττικής" (05/06/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.26/18 για την ''Προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH – 800 σε LCR – 100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και υλικού AHRU τύπου LCR – 100 (P/N 215T53208-2)'' (05/06/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.19/18 για την ''Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)'' (05/06/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.21/18 για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JET-A1» (05/06/2018)
Διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.17/18 («Προμήθεια Υλικού Cylinder, P/N 150-201-1 Α/Φ CL-215») (04/06/2018)
Διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.20/18 για την ''Προμήθεια 906 Ειδών Υλικών των Αφών CL 215/415'' (04/06/2018)
Διενέργεια διαγωνισμού με ΑΔ 72/2018, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την «Προμήθεια Bηματοδοτών» (04/06/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων & θρεπτικών υλικών μικροβιολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (04/06/2018)
Περίληψη της υπ' αριθμ. 50/2018 Διακήρυξης για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (04/06/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλάβης κλιβάνου του ΠΦΥ ΚΥ Γιαννιτσών, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (31/05/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μπαταριών, για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (31/05/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση βλαβών σε οδοντιατρικές χειρολαβές, έδρες και συγκροτήματα για τον φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κοζάνης, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (31/05/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων & θρεπτικών υλικών μικροβιολογικών εργαστηρίων για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ ΚΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (31/05/2018)
Διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια καταψυγμένων αλιευμάτων των Μονάδων (ανεξαρτήτως δυνάμεως) του Στρατού Ξηράς, που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής και Βοιωτίας (31/05/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια υδρομέτρων από την ΔΕΥΑ Ρόδου (29/05/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ (24/05/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την Ανάθεση του έργου:Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού (22/05/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια των ειδών α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (22/05/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503 (22/05/2018)
Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Υλικών Μερικών Επιθεωρήσεων Επιπέδου W5 Ηλεκτρομηχανών τύπου MTU 8V 396 TB53 Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ" (22/05/2018)
Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Υλικών για την Εξασφάλιση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και Μελλοντικής Λειτουργικότητας Συσκευών Επικοινωνιών Πολεμικών Πλοίων" (22/05/2018)
Διαγωνισμός του Πολεμικού Ναυτικού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με Αντικείμενο την Προμήθεια Πέντε (5) RHIB για Πλοία ΑΣ (μετά μηχανής) [Τριών (3) 4,8μ εως 4,9μ και Δύο (2) 6μ] (21/05/2018)
Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Σύναψη Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. (Α.Δ. 30-18) (21/05/2018)
Διακήρυξη ΠΜΔ για την προμήθεια ιατρικών αερίων, παροχής υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αερίου & μεταφοράς των φιαλών (21/05/2018)
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας (15/05/2018)
Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανταλλακτικών (Υποστήριξη Τροχοφόρων MS 240 - 290 GD) (15/05/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών {1.Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή, 2.Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας, 3. Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων πήξεως} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (11/05/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθμ. 8/2018 για την Εκμίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (10/05/2018)
Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ - Ε/Π)» (10/05/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος