αρχική σελίδα
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Περίληψη τακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από το ΠΠΥΥ 2015 για τις ανάγκες του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ –ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) (23/11/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 67/2017 για τον τακτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ (cpv 33171000-9 Διατάξεις Αναισθησίας και Ανάνηψης), προϋπολογισμού δαπάνης 75.158,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (ΚΑΕ 1311), για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2014 (16/11/2017)
Διαγωνισμός του Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων" και του Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" για την προμήθεια και εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων με καθοδικό απαγωγό αναθυμιάσεων του Νοσοκομείου (06/11/2017)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (02/11/2017)
Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών (CPV 34300000-0), την συντήρηση και επισκευή (CPV 50112000-3) των οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. για την περίοδο 2018-2019 (02/11/2017)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου πιστοποίησης όλων των ανελκυστήρων του Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων" και του Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" (30/10/2017)
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια εξοπλισμού Εθελοντικών Οργανώσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (30/10/2017)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.50/17 για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ LAPTOP (30/10/2017)
2ος Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ (30/10/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 6 / 2016 ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, για κάλυψη αναγκών περίπου έξι (6) μηνών στο ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (30/10/2017)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΝΩΤΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ (30/10/2017)
Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ.37/17 (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) για την Διακλαδική Προμήθεια Ελαιολιπαντικών (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN : 9150 01 476 1074) (30/10/2017)
Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την Προμήθεια «Δύο Κρυπτών Αποθήκευσης, Ραδιοφαρμάκου και Ραδιενεργών Καταλοίπων με τα Διαμερίσματα και την Θωράκιση Μολύβδου» (30/10/2017)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.1/17 για την προμήθεια συγκροτήματος εικονοθέτη προς κάλυψη αναγκών ΥΑΕ (Υπηρεσία Αεροπορικών Εκδόσεων) (30/10/2017)
Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού Δ.32/17 (30/10/2017)
Περίληψη διακήρυξης που αφορά τη διενέργεια προκήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων CPV (33696200-7) του Γ.Ν. Πέλλας (27/10/2017)
Διαβούλευση Eνιαίων Επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών για κλιματιστικά μηχανήματα (26/10/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ /ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΦΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΦΥ ΦΛΏΡΙΝΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ (26/10/2017)
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην προµήθεια «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης» (25/10/2017)
Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση Η/Υ και του Computer Room της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (24/10/2017)
Περίληψη της υπ' αριθμ. 56/2017 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προϊόντων καθαριότητας για τις ανάγκες των ΠΕΔΥ-Μονάδων Υγείας & Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (24/10/2017)
Περίληψη της αριθμ. 26/2017 διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια αλεύρων για τις ανάγκες του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ (Κ.Α.Υ.Φ.) (24/10/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΦΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ (24/10/2017)
Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την «Προµήθεια Ενός (1) Σκάφους τύπου RHIB (Μετά Μηχανής) σε Ρόλο MEDEVAC (20/10/2017)
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης Κ.Υ.Τ ΜΟΡΙΑΣ (17/10/2017)
Διενέργεια ΠΜΔ ανάθεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» για τρείς (3) Μήνες από το ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (17/10/2017)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) στο ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (17/10/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού-ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση σταθμών εργασίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής, της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (17/10/2017)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια 3 φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (13/10/2017)
Περίληψη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (12/10/2017)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (12/10/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 89/2017 ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΔΥ (ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (11/10/2017)
Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την «Προμήθεια Ιατρικοί Εξοπλισμοί» (11/10/2017)
Περίληψη διακήρυξης, του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 46164, για προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού (11/10/2017)
Περίληψη διακήρυξης, του Διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 41553,1, για ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων με CPV 90520000-8, προϋπολογισμού δαπάνης 330.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2014 (11/10/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Η/Ζ, για τις ανάγκες των Μονάδων και Κέντρων Υγείας ΠΕΔΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (10/10/2017)
Διαγωνισμός για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες του κρατικού αρτοποιείου του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ (Κ.Α.Υ.Φ.) (10/10/2017)
Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία (04/10/2017)
Διαγωνισμός για την "ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα και μοτοποδήλατα του Ε.Φ.Κ.Α." (02/10/2017)
Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης DIESEL κωδικός –CPV 09134100-8, αμόλυβδη βενζίνη- κωδικός CPV 09132100-4 και πετρέλαιο θέρμανσης – κωδικός CPV 09135100-5) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) για την περίοδο 2018-2019 και β) έγκρισης τευχών αυτού (Τεύχος Διακήρυξης αρ. 09/2017) (02/10/2017)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου "Ετήσια συντήρηση - πιστοποίηση επτά ανελκυστήρων του 700 ΣΕ" (02/10/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'- Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ' (02/10/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 21/ΚΔ/2017 ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (02/10/2017)
Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Βασικών Α’ Υλών (Δοχεία συσσωρευτών), για την Κατασκευή Συσσωρευτών 12VX140AH, στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Κατασκευής Συσσωρευτών Ετών 2017-2019, από το 303 ΠΕΒ (02/10/2017)
Η ΕΡΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 104 ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (02/10/2017)
Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.37/17 (Προμήθεια Ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN : 9150 01 476 107) (02/10/2017)
Διενέργεια ΠΜΔ προμήθειας Σάκων απορριμμάτων, ειδών καθαριότητας, εστίασης και απορρυπαντικών (02/10/2017)
Διαγωνισμός για την "ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων κίνησης για τα υπηρεσιακά οχήματα και μοτοποδήλατα του Ε.Φ.Κ.Α. (29/09/2017)
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.55/17 (28/09/2017)
Διενέργεια ΠΜΔ προμήθειας ΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (28/09/2017)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος