αρχική σελίδα
Σάββατο, 23 Σεπτεβρίου 2017
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης υπηρεσιών/τμημάτων του ΚΥ Βέροιας, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, στο Δήμο Βέροιας (Δημοτική Ενότητα Βέροιας) Νομός Ημαθίας (20/09/2017)
Περίληψη διακήρυξης που αφορά τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Πετρελαίου Θέρμανσης κωδ. CPV 09135100-5, απο το ΠΠΥΥ έτους 2015 για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, με αριθμό διακήρυξης 12/2017 (20/09/2017)
Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εγκατάσταση Αυτομάτων Μηχανημάτων Πώλησης, για τις Ανάγκες των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας – Καβάλας (31/08/2017)
Μίσθωση Χώρου για την Εγκατάσταση Αυτόματων Μηχανημάτων Πώλησης σε Στρατιωτικές Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες - Στρατιωτικά Καταστήματα ΠΕ Δράμας -Καβάλας (31/08/2017)
Ανακοίνωση μετάθεσης καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού Δ.29/17 (31/08/2017)
Διαγωνισμός 15/2017/ΓΕΝ για την Προμήθεια Βυτιοφόρων και Εκσκαφέα (28/08/2017)
Περίληψη διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΔΕ ΡΟΔΟΥ» (28/08/2017)
Διακύρηξη Διαγωνισμού Ειδών Κυλικείου 33 ΜΚ ΤΑΞ (25/08/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No 21-2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΓΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (23/08/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 20-2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ(ΜΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (23/08/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ NO19-2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΓΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑNHΜΑ C-ARM (23/08/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Nο 18-2017 ΗΛΕΚ.ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΓΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ πεντε (5) ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (23/08/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (23/08/2017)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 16/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ) (23/08/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών της ετήσιας φύλαξης και συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας κτιρίων αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) και της 4ης ΥΠΕ (Μακεδονίας-Θράκης) (23/08/2017)
Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 77/2017 (αρχικός 65/2017), για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), προς προμήθεια αναλώσιμων υγειονομικών υλικών (21/08/2017)
Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ, χρηματικού ύψους 17.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων (21/08/2017)
Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθμ. 41/17 Ανοικτού Διαγωνισμού (21/08/2017)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (16/08/2017)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών απόβλητων με CPV 90520000-8 (16/08/2017)
Διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.44/17 για την Προμήθεια Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) (16/08/2017)
Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) Συσκευές Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής] Α.Δ. 37/17 (16/08/2017)
Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού [Έναν (1) Αξονικό Τομογράφο 128 Τομών) προς Κάλυψη Αναγκών του 401 ΓΣΝΑ], Α.Δ. 38/17 (16/08/2017)
Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τo 401 ΓΣΝΑ [Ένας (1) Μαγνητικός Τομογράφος 1,5 TESLA], Α.Δ. 39/17 (16/08/2017)
Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) C-arm Χειρουργείου], Α.Δ. 40/17 (16/08/2017)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 2373 (16/08/2017)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου - μισθωτή εκμετάλλευσης των κυλικείων που βρίσκονται σε χώρους του Στρατοπέδου "Υπτγου Δημητρίου Ψαρρού" (ΚΕΠΒ), στην πόλη της Θήβας (09/08/2017)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ (09/08/2017)
Διαγωνισμός για την "Παροχή υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την Π.Α." (09/08/2017)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (09/08/2017)
Προκήρυξη για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων (07/08/2017)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια τόνερ & drum για τα ΠΕΔΥ ΜΥ & ΚΥ της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (07/08/2017)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.39/17 για την Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού» (03/08/2017)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.28/17 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ (03/08/2017)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.26/17 για την Προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξιωματικών (Αξκών) - Υπαξιωματικών (Υπαξκών) (03/08/2017)
Προκήρυξης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας (02/08/2017)
Ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (28/07/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων εννέα Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (28/07/2017)
Πρόσκληση 45-2017 ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (cpv 90520000-8) (28/07/2017)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.26/17 (Προμήθεια ζωνών κυανόφαιων Στρατευσίμων, Αξιωματικών (Αξκών) - Υπαξιωματικών (Υπαξκών) (28/07/2017)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια Καυσίμων (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) για το ΝΟΜ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (28/07/2017)
Προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» για ένα έτος από το ΝΟΜ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (28/07/2017)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθμ. 23/2017 για την Εγκατεστημένη Προμήθεια Δύο (2) Θερμαντήρων Νερού (boiler) τρι-πλής ενέργειας 1000 Λίτρων και Αντίστοιχων Ηλιακών Συλλεκτών με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (28/07/2017)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (28/07/2017)
Προκήρυξη που αφορά στην παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας (28/07/2017)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 29/17 («Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων FLIR INFRARED TURRET, P/N:46426276AB-01, CAGE CODE:F6170, Ε/Π SUPER PUMA») (26/07/2017)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Ν. ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ (ΚΥΤ ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟΥ) (26/07/2017)
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης (26/07/2017)
Ανοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός ΔΕ. 38/17 για την «Επισκευή Υλικού DOPPLER RADAR Ε/Π SUPER PUMA» (13/07/2017)
Διαγωνισμός της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, Ετών 2018-20, για την Προμήθεια 50.000 Τεμ. Μπερέδων Kατ΄ Έτος, προς Κάλυψη Αναγκών ΕΣΣΟ και Στελεχών, Α.Δ. 23-17 (13/07/2017)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος