αρχική σελίδα
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισμού Δ.10/18 για την Προμήθεια μιας (1) Πλήρους Συλλογής Δεξαμενών Καυσίμου των Α/Φ CL-215/415 (16/02/2018)
Περίληψη της υπ' αριθμ. 8/2018 Διακήρυξης του Α΄ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτων των ορίων για τις υπηρεσίες μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων (16/02/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4» (16/02/2018)
Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής στον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 (12/02/2018)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (08/02/2018)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (08/02/2018)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (08/02/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.2/18 [«Προμήθεια ΚΙΤ αναβάθμισης υλικού AHRU από AH–800 σε LCR–100 (ΚΙΤ P/N 215K4437C) και υλικού AHRU τύπου LCR–100 (P/N 215T53208-2)»] (07/02/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (01/02/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (01/02/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ (01/02/2018)
Πραγματοποίηση εργασιών για την ενεργοποίηση του Θεραπευτικού Τμήματος Θαλάμου Ιωδίου του εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 424 ΓΣΝΕ (01/02/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια Εξοπλισμού Παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων Ασθενών για την κάλυψη των αναγκών του Β' Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Ν.Π. "Αγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα" (01/02/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου (01/02/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια μιας (1) Ουρολογικής Διαθερμίας και ενός (1) Ρεζεκτοσκοπίου, για το Γ.Ν.Ν.Π. "Αγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα" (01/02/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη των αναγκών των Μονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ "ΛΗΜΝΟΣ" (30/01/2018)
Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (29/01/2018)
Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια 84 Μ.Τ. (42 Μ.Τ. Ανά Έτος) Παρασκευασμένων Φαγητών Χωρίς Κρέας (ΠΦΧΚ), για την Κάλυψη Αναγκών Συσκευασίας Δεματοποιημένων Μερίδων Τροφής Κλίμακας 4Β, Α.Δ. 01/18 (29/01/2018)
Προκήρυξη διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα (29/01/2018)
Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών FAN COILS για τις ανάγκες αντικατάστασης των υπαρχόντων σωμάτων στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠ (19/01/2018)
Διαγωνισμός για την ανάθεση σε ιδιωτικό συνεργείο της παροχής υπηρεσιών Τραπεζοκόμων και Μαγείρων, για τις ανάγκες της Στρατιωτικής Σχολής Αξκων Σωμάτων (19/01/2018)
Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια προκήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV 33162000-3) για το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομειακή Mονάδα Έδεσσας) (19/01/2018)
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΕΑΤΩΝ 1-2018 (19/01/2018)
Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία: Τεύχος Ιανουαρίου 2018 (16/01/2018)
Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών διαγωνισμού ΔΕ 56/17 με αντικείμενο την προμήθεια "Ραδιοβολίδων με χρήση συστήματος εντοπισμού θέσης μέσων δορυφόρων της ΕΜΥ" (12/01/2018)
Ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την "Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος (ΟΣ) νέου (εκπαιδευτικού) αεροσκάφους σταδίου επιλογής (ΝΑΣΕ) (12/01/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ ανάθεσης της Αποκομιδής, μεταφοράς διάθεσης και επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων (09/01/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, για την Προμήθεια ογδόντα (80) φορητών υπολογιστών για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και προληπτικών στόχων του προγράμματος “Παιδιατρικής οδοντιατρικής στοματικής υγείας” του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 4ης Δ.Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης (09/01/2018)
Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (09/01/2018)
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Λυχνίες THYRATRON CX1151 E2V» (08/01/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια "Λυχνίες THYRARTON CX1151 e2u" (04/01/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για "Εργασίες συντήρησης κτηρίου Radar (HIPAR) Υμηττού μετά των απαιτουμένων υλικών" (04/01/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου μετά του ηλεκτρομηχανολογικού του εξοπλισμού και των συναφών εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθμό Σητείας (ΤΣΤ) (04/01/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ/ΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (04/01/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 118/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια «Προϊόντων Καθαριότητας» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ ΜΥ και ΚΥ) και Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 39830000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (03/01/2018)
ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) (03/01/2018)
Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού Δ.57/17 ηλεκτρονικού ανοικτού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ), για την Ανάδειξη Αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως» (02/01/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ προμήθειας ΕΝΤΥΠΩΝ (02/01/2018)
1ος Επαναληπτικός, Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τα 401 ΓΣΝΑ - 424 ΓΣΝΕ (02/01/2018)
Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας γραφικής ύλης (02/01/2018)
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια οπωροκηπευτικών για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και Έδεσσας» (02/01/2018)
Ηλεκτρονικός ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής κατά την τριετία 2018-2020 (28/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά ακτινολογικών συστημάτων από το φορέα ΠΦΥ Θεσσαλονίκης πρώην Κ.Π της Μ.Υ Θεσσαλονίκης της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) και του, φορέα ΠΦΥ πρώην ΚΑΠ ΔΕΗ Θεσσαλονίκης της 3ης ΥΠΕ(Μακεδονίας) στο φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κατερίνης της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (27/12/2017)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά των μηχανημάτων, Τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό συγκρότημα GE και Μαστογράφος GIOTTOMAMMOGRAPHY IMS, του ακτινολογικού εργαστηρίου, του φορέα ΠΦΥ Θεσσαλονίκης (πρώην ΚΑΠ_ΔΕΗ) στον φορέα του ΠΦΥ Αμπελοκήπων (Τ.Ι.) (27/12/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.99/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛ.ΔΙΑΓ.ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (22/12/2017)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού Δ.59/17 για την Εκποίηση Τριών (3) Αεροκινητήρων (Α/Κ) TV0-435-G1A, Δύο (2) Α/Κ 0-435-23C, Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ελικοπτέρων (Ε/Π) 47G-5 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Ε/Π ΟΗ-13Η (22/12/2017)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 117/ 2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, CPV 30197643-5, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΠΠΥΥ 2015 (22/12/2017)
Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη διασφάλιση της λειτουργίας των X-Rays, τύπου Smiths Heimmann, των αερολιμένων (22/12/2017)
Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Ιχθυοτροφείου "ΠΑΠΑΣ" που βρίσκεται εντός του Ναυτικού Οχυρού Αράξου (22/12/2017)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ (20/12/2017)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος