αρχική σελίδα
Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (19/04/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Έκδοσης Αδειών Προσωπικού Αερομεταφορών, της εταιρείας 01 SOLUTIONS (19/04/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ (19/04/2018)
Ηλεκτρονικός Aνοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 424 ΓΣΝΕ [Ένα (1) Νευροχειρουργικό Μικροσκόπιο Μετά Παρελκομένων] (11/04/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας (10/04/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια: α) 40 ρολών χαρτιού υπερήχου (SONY UPP-110HD) για τον φορέα ΠΦΥ Π. Αξιού (Τ,Ι. Αμπελοκήπων) και β) 12 κουτιών έγχρωμου φιλμ για τον εκτυπωτή υπερήχου καρδιάς SONY UPC-21LGS1-128 (color printing pack), για τις ανάγκες του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Θεσσαλονίκης (Κεντρικό Πολυϊατρείο), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (05/04/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην αποκατάσταση βλάβης κλιβάνου Labware του ΠΦΥ ΚΥ Γιαννιτσών, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (05/04/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια 128 αυτόματων σφραγίδων, για τους ιατρούς των φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (05/04/2018)
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΜΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & Β. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (04/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" (03/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (03/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 10/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (02/04/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (02/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 98 Α∆ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ) (02/04/2018)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 98 Α∆ΤΕ (02/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» (02/04/2018)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ/ΛΕΣΒΟΥ (02/04/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (28/03/2018)
Προκήρυξη 02/2018 ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια: «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην ΠΕ Ροδόπης» (26/03/2018)
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 40/2018 (αρχικός:2/2018) για την «Κάλυψη αναγκών Γυναικολογικού Τμήματος-Προμήθεια Λαπαροσκοπικών Εργαλείων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (5.985,48€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (26/03/2018)
Μετάθεση διενέργειας διαγωνισμού με θέμα: «Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και Συντήρησή του μέσω Σύναψής Συμφωνίας Πλαίσιο Δέκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εκατόν Είκοσι Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (128.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων Υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» (26/03/2018)
Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού υπ’αριθμ 37/2018, για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για τη «Σύνταξη Πρωτοκόλλων για την αποφυγή σφαλμάτων στην ακινητοποίηση των ασθενών, για την ασφαλή εκτέλεση των θεραπευτικών πλάνων και δυνατότητες θεραπειών IMRT» (26/03/2018)
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 39/2018 (αρχικός:15/2018) για την προμήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές», CPV:33157400-9, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (26/03/2018)
Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.11/18 για την Προμήθεια «Φωτοαντιγραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4» (26/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ν 02/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ (22/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 01/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ (22/03/2018)
Προμήθεια Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο ∆ύο (2) Ετών και Συντήρησής του μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο ∆έκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εξακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (640.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (16/03/2018)
Περίληψη της με αριθμό 23/2018 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια "Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)" προυπολογισθείσας δαπάνης 280.000,00€ (16/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμοί κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι» (CPV: 33141114-2), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 (16/03/2018)
Διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.9/18 (ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως ενιαίο σύνολο) το Ισραήλ και τον Καναδά εντός αυτών και αντιστρόφως») (16/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 7/2018 Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ., των Μονάδων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 30192700-8), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (16/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 30/ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β΄ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, CPV 30197643-5, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΠΠΥΥ 2015 (16/03/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Ουζομεζέδων για τις Ανάγκες Κεντρικού Κυλικείου Μονάδος (15/03/2018)
Προμήθεια Ειδών Φρέσκων Οπωρολαχανικών Προς Κάλυψη Αναγκών Εστιατορίου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (15/03/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Γαλακτο-κομικών Ειδών και Φέτας με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (15/03/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ (15/03/2018)
Προμήθεια Ειδών Ποτών Προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (15/03/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (14/03/2018)
Υπ' αριθ. 01/2018 προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια αναψυκτικών - χυμών - εμφιαλωμένου νερού για ανάγκες της 95 ΑΔΤΕ (13/03/2018)
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 31/2018, Για την προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014 (13/03/2018)
Α’ Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (13/03/2018)
Β' Επαναληπτική έρευνα αγοράς για την προμήθεια σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμένη βελόνα μη αποσπώμενη (13/03/2018)
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ S-M-L-XL» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (13/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 20 / 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Τριών (3) Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και τριών (3) Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Ιάσμου και Σταυρούπολης εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (09/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 21/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Διοικητική Υποστήριξη του έργου της 4ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» - SMiLe), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” (CPV : 79400000-8) (09/03/2018)
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Ενός (1) Έτους και με Αντικείμενο την Προμήθεια 15 Ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών Εκτιμώμενης Αξίας 300.000,00€ (09/03/2018)
Περίληψη Διακήρυξης για τις Υπηρεσίες Μεταφοράς και Διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων (09/03/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 8/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Γ.Ν.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (09/03/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου για το Τμήμα Υπερήχων του Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" (07/03/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΞΟΔΩΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (07/03/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος