αρχική σελίδα
Τετάρτη, 23 Μαϊου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Διενέργεια ΠΜΔ για την Ανάθεση του έργου:Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού (22/05/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια των ειδών α. ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ β. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (22/05/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503 (22/05/2018)
Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Υλικών Μερικών Επιθεωρήσεων Επιπέδου W5 Ηλεκτρομηχανών τύπου MTU 8V 396 TB53 Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ" (22/05/2018)
Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Υλικών για την Εξασφάλιση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας και Μελλοντικής Λειτουργικότητας Συσκευών Επικοινωνιών Πολεμικών Πλοίων" (22/05/2018)
Διαγωνισμός του Πολεμικού Ναυτικού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με Αντικείμενο την Προμήθεια Πέντε (5) RHIB για Πλοία ΑΣ (μετά μηχανής) [Τριών (3) 4,8μ εως 4,9μ και Δύο (2) 6μ] (21/05/2018)
Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Σύναψη Συμβάσεως Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. (Α.Δ. 30-18) (21/05/2018)
Διακήρυξη ΠΜΔ για την προμήθεια ιατρικών αερίων, παροχής υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αερίου & μεταφοράς των φιαλών (21/05/2018)
Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις Μονάδες των Φρουρών Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας (15/05/2018)
Επαναληπτικός διαγωνισμός για την Προμήθεια Ανταλλακτικών (Υποστήριξη Τροχοφόρων MS 240 - 290 GD) (15/05/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών {1.Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή, 2.Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας, 3. Αυτόματου Αναλυτή Παραμέτρων πήξεως} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων (11/05/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ. Αριθμ. 8/2018 για την Εκμίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (10/05/2018)
Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Εξοπλισμού (Υποστήριξη Α/Φ - Ε/Π)» (10/05/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων ουρολογίας με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων (10/05/2018)
Διακήρυξη για την προμήθεια ενός μετατροπέα συχνοτήτων για παροχή ηλεκτρικής ισχύος σε πολεμικά πλοία στη Ν. Μεγίστη (09/05/2018)
Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κυλικείου για ανάγκες της 95 ΑΔΤΕ (09/05/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών υποστήριξης μειωτήρων KSS 6025 ΤΠΚ τ. ΚΑΒΑΛΟΥΔΗΣ (08/05/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: (Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Β) ΟΜΑΔΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ (08/05/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ (07/05/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΧΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (07/05/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ CO2 (07/05/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ - ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΚΟΦΟΡΩΝ ΑΞΟΝΩΝ (07/05/2018)
Προκήρυξη για την «Προμήθεια κρεάτων – πουλερικών για τις Μονάδες της Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας (07/05/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (07/05/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (07/05/2018)
ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΛΟΙΩΝ (30/04/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας από έναν (1) ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (30/04/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Νωπής Τσιπούρας Ιχθυοτροφείου με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (30/04/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την Προμήθεια Ειδών Αρτοποιίας (Άρτος- Κουλούρι-Ψωμάκι) με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (30/04/2018)
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την διαμορφωση χώρων κτηρίου ΚΕΠΑΘΜ για μετεγκατάσταση μονάδων της ΥΠΑ (30/04/2018)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά- μεταγκατάσταση των μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)εντός του νομού Αττικης (30/04/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ 1. Προμήθειας ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & 2. Παροχής υπηρεσιών ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ και Περιφερειακού Εξοπλισμού (26/04/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (26/04/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. (26/04/2018)
Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (Toner και Maintenance Kit), για ανάγκες ΣΞ (24/04/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ "ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ" (19/04/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) Έκδοσης Αδειών Προσωπικού Αερομεταφορών, της εταιρείας 01 SOLUTIONS (19/04/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ (19/04/2018)
Ηλεκτρονικός Aνοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το 424 ΓΣΝΕ [Ένα (1) Νευροχειρουργικό Μικροσκόπιο Μετά Παρελκομένων] (11/04/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας (10/04/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια: α) 40 ρολών χαρτιού υπερήχου (SONY UPP-110HD) για τον φορέα ΠΦΥ Π. Αξιού (Τ,Ι. Αμπελοκήπων) και β) 12 κουτιών έγχρωμου φιλμ για τον εκτυπωτή υπερήχου καρδιάς SONY UPC-21LGS1-128 (color printing pack), για τις ανάγκες του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Θεσσαλονίκης (Κεντρικό Πολυϊατρείο), αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (05/04/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην αποκατάσταση βλάβης κλιβάνου Labware του ΠΦΥ ΚΥ Γιαννιτσών, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (05/04/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια 128 αυτόματων σφραγίδων, για τους ιατρούς των φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (05/04/2018)
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΜΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Α. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & Β. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ (04/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" (03/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Μ.Ε.Θ.) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (03/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 10/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ (02/04/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (02/04/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 98 Α∆ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ) (02/04/2018)
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 98 Α∆ΤΕ (02/04/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος