αρχική σελίδα
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ν 02/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ (22/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 01/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΜΤΣ (22/03/2018)
Προμήθεια Αναισθησιολογικών Μηχανημάτων Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο ∆ύο (2) Ετών και Συντήρησής του μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο ∆έκα (10) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εξακοσίων Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (640.000,00€), μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (16/03/2018)
Περίληψη της με αριθμό 23/2018 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για προμήθεια "Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)" προυπολογισθείσας δαπάνης 280.000,00€ (16/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμοί κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Γάζα-Επίδεσμοι» (CPV: 33141114-2), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 (16/03/2018)
Διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.9/18 (ανάδειξη αναδόχου «Διακίνησης/μεταφοράς των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως ενιαίο σύνολο) το Ισραήλ και τον Καναδά εντός αυτών και αντιστρόφως») (16/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 7/2018 Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ., των Μονάδων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 30192700-8), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (16/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 30/ 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β΄ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού, CPV 30197643-5, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΠΠΥΥ 2015 (16/03/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Ουζομεζέδων για τις Ανάγκες Κεντρικού Κυλικείου Μονάδος (15/03/2018)
Προμήθεια Ειδών Φρέσκων Οπωρολαχανικών Προς Κάλυψη Αναγκών Εστιατορίου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (15/03/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Γαλακτο-κομικών Ειδών και Φέτας με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών (15/03/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ (15/03/2018)
Προμήθεια Ειδών Ποτών Προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ (15/03/2018)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 (14/03/2018)
Υπ' αριθ. 01/2018 προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια αναψυκτικών - χυμών - εμφιαλωμένου νερού για ανάγκες της 95 ΑΔΤΕ (13/03/2018)
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υπ΄ αριθμ. 31/2018, Για την προμήθεια Αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών, Αναλώσιμων ορθοδοντικών υλικών και Αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου οδοντοτεχνιτών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (Πρώην Μονάδων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014 (13/03/2018)
Α’ Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για τα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (13/03/2018)
Β' Επαναληπτική έρευνα αγοράς για την προμήθεια σύριγγες ινσουλίνης με ενσωματωμένη βελόνα μη αποσπώμενη (13/03/2018)
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ S-M-L-XL» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (13/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 20 / 2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια Τριών (3) Ακτινογραφικών Μηχανημάτων και τριών (3) Συστημάτων Ψηφιοποίησης Εικόνων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Ιάσμου και Σταυρούπολης εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (09/03/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 21/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Διοικητική Υποστήριξη του έργου της 4ης Υγειονομικής Υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης «Ενισχύοντας την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες και υποβαθμισμένες διασυνοριακές περιοχές» («Strengthening primary Medical care in IsoLated and deprived cross-border arEas» - SMiLe), στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” (CPV : 79400000-8) (09/03/2018)
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Ενός (1) Έτους και με Αντικείμενο την Προμήθεια 15 Ελαστικών Λέμβων και 15 Εξωλέμβιων Μηχανών Εκτιμώμενης Αξίας 300.000,00€ (09/03/2018)
Περίληψη Διακήρυξης για τις Υπηρεσίες Μεταφοράς και Διαχείρισης των υγρών εμφάνισης και στερέωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων (09/03/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ 8/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ Γ.Ν.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (09/03/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) υπερηχοτομογράφου για το Τμήμα Υπερήχων του Γ.Ν.Ν.Π. "Άγιος Παντελεήμων" - Γ.Ν.Δ.Α. "Η Αγία Βαρβάρα" (07/03/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΞΟΔΩΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (07/03/2018)
Διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔE.15/18 για την "Προμήθεια Ραδιοβολίδων με Χρήση Συστήματος Εντοπισμού Θέσης μέσων Δορυφόρων" (07/03/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.05/18 για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) (06/03/2018)
Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην «Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 216 ΚΙΧΝΕ, του Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης και του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών» (06/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 15/2018 για την προμήθεια «Iατρικές αναπνευστικές συσκευές», CPV:33157400-9, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 16/2018 για την προμήθεια «Διάφορες Ιατρικές Συσκευές & Προϊόντα», CPV:33190000-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 13/2018 για την προμήθεια «Ιατρικά Αναλώσιμα», CPV:33140000-3, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 17/2018 για την προμήθεια «Iατρικές Προμήθειες», CPV:33192000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 18/2018 για την προμήθεια «Συσκευές και όργανα έγχυσης», CPV:33194100-7 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 12/2018 για την προμήθεια «Συλλέκτες και Σάκοι Συλλογής Παροχέτευσης και Εξοπλισμοί», CPV:33141600-6, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα μία χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (71.700,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 14/2018 για την προμήθεια «Ιατρικές Βελόνες», CPV:33141320-9 συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 10/2018 για την προμήθεια «Aναλώσιμα υλικά διάλυσης νεφρών», CPV:33181520-3, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (66.100,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 11/2018 για την προμήθεια «Διατάξεις Ενδοσκοπίας και Ενδοχειρουργικής» CPV:33168000-5, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ (67.100,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 8/2018 για την προμήθεια «Yλικών αγγειοπλαστικής», CPV:33111730-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 9/2018 για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών», CPV:33181500-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (02/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 7/2018 για την προμήθεια «Συσκεύες Ψηφιακής Αγγειογραφίας», CPV:33111721-1, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδων (56.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (01/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 5/2018 για την προμήθεια «Συστήματα Παρακολούθησης», CPV:33195100-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (01/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 6/2018 για την προμήθεια «Ηθμός Διάλυσης», CPV:33181200-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (46.500,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (01/03/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 4/2018 για την προμήθεια «Εξοπλισμός Χειρουργείου», CPV:33162100-4, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (01/03/2018)
Διενέργεια διαγωνισμού υπ'αριθμ. 3_2018 για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την προμήθεια «Βελόνες Αιμοδιάλυσης» (01/03/2018)
Περίληψη διακήρυξης που αφορά την Προμήθεια Υπερηχοτομογράφου Γενικής Χρήσης του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (22/02/2018)
Διαγωνισμός για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Τελικής Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) (22/02/2018)
Διαγωνισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία Αυτόματων πωλητών καφέ, ροφημάτων, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών και ειδών κυλικείου για τις Μονάδες της Φρουράς Σαμοθράκης που εδρεύουν στο Στρατόπεδο "ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΗ" έδρα της ΤΔ/41 ΣΠ (20/02/2018)
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, σε ευρώ, για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των Αποθηκών Ασπροπύργου, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (20/02/2018)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (20/02/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος